logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Voorwoord

Met trots presenteren wij u ons maatschappelijk jaarverslag over het kalenderjaar 2020. HuisartsenOZL is de  professionele ondersteunende organisatie voor de huisartsenpraktijken binnen de regio en partner in de innovatieve regionale ontwikkeling in Oostelijk Zuid-Limburg.

De dubbele vergrijzing, een slechte gezondheidsstatus en veel sociale en psychische problematiek vragen om een samenhangend zorgaanbod in de regio gericht op preventie en persoonsgerichte zorg.

Een sterke eerste lijn die de regie neemt in de wijk en samenwerkt binnen het netwerk van ziekenhuis, ouderenzorg, GGZ en het sociale domein is essentieel om de beoogde trendbreuk in Oostelijk Zuid Limburg te bewerkstelligen.

In 2020 heeft corona een grote impact gehad binnen de zorg maar zeker ook voor de huisartsen. Samen met de collega’s uit het de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland hebben we in Urmond een huisartsenpost voor corona patienten opgericht en is er hard gewerkt om de huisartsen in de praktijken en op de huisartsenpost te ondersteunen en adviseren bij het omgaan met deze bijzondere crisis. De samenwerking tussen de huisartsen en met de ketenpartners gaf een groot gevoel van samenhorigheid en heeft er voor gezorgd dat tijdens de crisis kwalitatief goede en veilige zorg gewaarborgd was.

Naast het managen van de coronacrisis is veel tijd gestoken in het opschalen van de succesvolle interventies binnen het PlusPraktijken project voor de hele regio.

Dit heeft geresulteerd in het aangaan van een meerjarige overeenkomst met CZ waarin vrijwel alle huisartsen in de regio participeren.

De lessen die geleerd zijn in onder meer het PlusPraktijken project en het PlusPunt zijn samengebracht in een nieuwe totaal aanpak, waarbij op praktijk en wijkniveau goed wordt samengewerkt om de regio ambities te realiseren.
Bij deze aanpak hoort ook, het meer gebruik maken van eHealth oplossingen en het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, zo thuis mogelijk.

Deze nieuwe aanpak moet leiden tot doelmatige zorg, een meer tevreden patiënt EN bijdragen aan een groter werkplezier van de zorgprofessional in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Als HuisartsenOZL blijven we bouwen aan een sterke regio vanuit goed georganiseerde huisartsenzorg.

Esther van Engelshoven, voorzitter Raad van Bestuur
Bem Bruls, bestuurder huisartsenzorg

Onze bedrijfsonderdelen

HuisartsenOZL kent een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Huisartsenpost (HAP OZL), Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ OZL), PlusPunt Medisch Centrum, Eerste Lijns Business Center (ELBC) en Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC).

Huisartsenpost OZL

De spoedeisende zorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Lees meer ›

Chronische Zorg

Patiënten worden dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en POH-S.

Lees meer ›

Geestelijke Gezondheidszorg

Verzorgt de POH GGZ in de huisartsenpraktijk.

Lees meer ›

Diagnostiek & Behandelcentrum

HDBC omvat al het eerstelijns laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

PlusPunt Medisch Centrum

Huisartsen en medisch specialisten onder één dak in Kerkrade.

Lees meer ›

Eerste Lijns Business Center

Ondersteunt bij P&O, salarisadministratie en opleidingen.

Lees meer ›

€ 29.435.462
omzet in 2020

€ 31.329.749
omzet in 2019

€ 30.700.008
omzet in 2018