logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HAP OZL

Huisartsenpost OZL
logo-hap

Inleiding

Vanaf het begin van 2020 lopen er diverse projecten en overleggen door om de patiëntenstroom zo in te richten dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. In het overleg Spoedzorg 2.0 wordt op regionaal niveau gekeken naar passende en innovatieve oplossingen. Er zijn overleggen om over de gehele zorgketen te realiseren dat (spoed)zorg zo kan worden ingericht dat de Huisartsenpost OZL minder wordt belast.

Speerpunten

Er loopt een pilot om ervoor te zorgen dat er enkel complexe spoedzorg op de Huisartsenpost OZL wordt geboden die niet kan wachten op een regulier consult bij de eigen huisarts van de patiënt. In de eerste weken van 2020 neemt het aantal patiënten dat een telefonisch beroep doet op de Huisartsenpost OZL flink toe. Processen en overleggen die geen betrekking hebben op de coronapandemie komen daardoor op een zijspoor te staan. Doelstelling is om deze processen in 2021 weer op te starten.

De website van HuisartsenOZL is aangepast, hierbij is ook de webpagina van Huisartsenpost OZL is daarbij gereviseerd om patiënten nog beter te informeren wanneer een bezoek of telefoontje noodzakelijk is. Op de site staat een stappenplan waarin nog nadrukkelijker wordt verwezen naar de “Moet ik naar de dokter” app en de site “thuisarts.nl”. Daarnaast is er een infographic toegevoegd met voorbeelden. Patiënten kunnen zo beter inschatten of er sprake is van een vraag waarvoor ze contact moeten opnemen met de Huisartsenpost OZL.

Vanaf maart 2020 is de primaire focus geweest hoe de Huisartsenpost OZL op een veilige manier spoedzorg kan blijven bieden tijdens de coronapandemie. De zorgprotocollen en werkafspraken zijn in snel tempo aangepast, de werkwijze en de indeling van zorgkamers opnieuw ingericht en de medewerkers geïnstrueerd over beschermende maatregelen. De mogelijkheid om zorg op afstand te bieden is gerealiseerd door de introductie van een nieuw telefoonsysteem. Daardoor is het mogelijk om te beeldbellen met de huisartsenpost. Parallel aan deze ontwikkeling loopt de pilot thuiswerken waardoor triagisten kunnen thuiswerken. Verder is de herinrichting van werkplekken op het callcenter gerealiseerd om de akoestiek te verbeteren en de werkbeleving te optimaliseren.

Huisartsenpost OZL in beeld

Toelichting productiecijfers:

Het aantal fysieke consulten is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de toename van het aantal telefonische consulten. De patiënten hebben veel vragen. Het geven van uitleg en het bespreken van zorgen gebeurd via de telefoon. Daardoor zijn er meer telefonische consulten dan begroot. Patiënten zijn in eerste instantie ook terughoudender geworden met het bellen voor een fysiek consult vanwege corona.

Daarnaast zijn er meer triage- en fysieke consulten gerealiseerd bij het coronacentrum huisartsenpost.

Beweeg met uw muis over onderstaande diagrammen om te zien hoeveel visites, consulten, telefonische consulten en corona consulten er in 2020 hebben plaatsgevonden.

Begroot

  • Visites

  • Consulten

  • Telefonische consulten

  • Consult Corona Hotel ANW

  • Consult Corona Hotel DAG

Werkelijk

  • Visites

  • Consulten

  • Telefonische consulten

  • Consult Corona Hotel ANW

  • Consult Corona Hotel DAG